BUDUJEMY NIEMOŻLIWE

MY WIEMY JAK

POKRYCIA DACHOWE  – DORADZTWO TECHNICZNE / PROJEKTOWANIE / WYKONAWSTWO / PRZEGLĄDY DACHÓW
start

O nas

BUILD-IT Jacek Butkiewicz rozpoczęła działalność w marcu 2017 roku i kontynuuje trwające od ponad dziewięciu lat doświadczenie w zakresie wykonywania termoizolacji i hydroizolacji dachów płaskich w technologii membran PCV, EPDM oraz pap termozgrzewalnych.

BUILD-IT to przede wszystkim wykonawca robót budowlanych wyspecjalizowany w montażu dachów płaskich dla budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego i specjalistycznego. Wszystkie usługi świadczy z najwyższą starannością, poszanowaniem zasad wiedzy technicznej oraz zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
Wykonujemy pokrycia dachowe nowobudowanych obiektów, oraz remontujemy dachy istniejące.

BUILD-IT to również profesjonalne doradztwo techniczne w zakresie doboru i porównania technologii pokryć dachowych dachów płaskich. Wspomagamy inwestorów, generalnych wykonawców obiektów budowlanych oraz biura projektowe i architektoniczne.

BUILD-IT  to także badania termowizyjne termoizolacji dachów i elewacji oraz kontrola szczelności pokrycia z zastosowaniem technik wizualnych, dymowych i gazowych.

Oferta

WYKONAWSTWO

WYKONAWSTWO

BUILD-IT to profesjonalni dekarze, odpowiedzialny i godny zaufania nadzór nad wykonaniem robót dekarskich i przede wszystkim najwyższa jakość świadczonych usług.

DORADZTWO TECHNICZNE

DORADZTWO TECHNICZNE

Doradzamy przy wyborze materiałów, systemów pokryć dachowych. Przedstawiamy mocne i słabe strony każdego rozwiązania, tak by klient wybierając produkt wiedział o nim dosłownie wszystko.

WSPARCIE PROJEKTANTÓW

WSPARCIE PROJEKTANTÓW

Projektujemy rozwiązania pokryć dachowych, detali izolacji, rzutów i przekrojów architektury.

Pomożemy przy najbardziej kłopotliwych detalach izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych

PRZEGLĄDY DACHÓW

PRZEGLĄDY DACHÓW

Wykonujemy przeglądy dachów, które podsumowujemy w opiniach techniczno-budowlanych oraz ekspertyzach budowlanych. Poszukujemy usterek, wad wykonawczych i uszkodzeń pokrycia dachowego. Wydajemy zalecenia dalszego postępowania przy naprawie wad, usterek i uszkodzeń.

Odnajdujemy przecieki metodą wizualną, dymową, gazową.

Sprawdzamy skuteczność termoizolacji w badaniach termowizyjnych.

Wykonawstwo

W zakresie działalności wykonawczej BUILD-IT znajduje się budowa dachów płaskich w zakresie:

 1. Obudowa dachów:
  • montaż blach trapezowych (zarówno na dachach zimnych jak i ocieplanych)
  • montaż płyt warstwowych dachowych (również płyt typu X-dek)
 2. Warstwa paroizolacyjna:
  • izolacje ciężkie z pap termozgrzewalnych
  • izolacje lekkie z folii PE, PE-AL
  • izolacje natryskowe
 3. Warstwa termoizolacyjna:
  • skalna wełna mineralna dachowa
  • styropian (EPS)
  • styrodur (XPS)
  • płyty poliuteranowe (PUR) i poliizocyjanurowe (PIR)
  • szkło piankowe
  • wykonujemy również warstwy spadkowe ze styropianu i wełny mineralnej
 4. Warstwa hydroizolacyjna:
  • papy termozgrzewalne (mocowane mechanicznie, zgrzewane powierzchniowo, samoprzylepne, klejone do podłoża)
  • membrany PCV (mocowane mechanicznie, klejone)
  • membrany EPDM (mocowane mechanicznie, klejone)
  • blacha trapezowa
  • izolacje płynne

Dodatkowy obszar działalności wykonawczej stanowią:

 • izolacje tarasów, płyt żelbetowych hydroizolacją płynną
 • obudowa ścian w „lekkiej zabudowie” (płyty warstwowe, kasety stalowe, blachy trapezowe)

Przeglądy dachów

Dokonujemy przeglądów dachów i ekspertyz jakości wykonania robót dekarskich oraz ich zgodności z dokumentacją projektową, technologiczną i sztuką budowlaną. Oceniamy stan techniczny pokryć dachowych budynków mieszkaniowych, przemysłowych oraz użyteczności publicznej.

W ramach ekspertyz dachów wydajemy opinie techniczno-budowlane oraz ekspertyzy budowlane o stanie technicznym pokrycia dachowego oraz wszystkich jego elementach składowych.

Zapewniamy ocenę prawidłowości i jakości wykonanych robót budowlanych oraz stopnia wyeksploatowania pokrycia dachowego, jak również wydawanie opinii technicznych w zakresie usuwania wad, uszkodzeń oraz nieszczelności.

Przeprowadzamy odbiory końcowe wykonanych pokryć dachowych oraz uczestniczymy w przeglądach okresowych obiektów objętych gwarancją i rękojmią.

Zajmujemy się ustalaniem przyczyn powstawania przecieków przez pokrycie dachowe, wydajemy zalecenia do dalszego postępowania w przypadku odnalezienia przyczyn powstawania przecieków oraz na życzenie klienta uszczelniamy pokrycie dachowe, udzielając gwarancji szczelności na wykonane prace.

Przeglądy wykonywane są przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i uprawnieniach budowlanych.

Projektowanie

Oferta kierowana jest do biur projektowych, inżynierów oraz architektów, którzy oprócz aspektów wizualnych, wyznaczają rozwiązania techniczne, począwszy od kszałtu dachu, elementów konstrukcyjnych po rodzaj pokrycia dachowego.

Świadczymy usługę konsultacyjną w doborze rozwiazań technologicznych w projektowaniu detali architektonicznych, inżynierskich oraz pomoc w doborze odpowiednich materiałów czy całych systemów pokryć dachowych. Sporządzamy dokumentację techniczną i materiałową, projekty wykonawcze montażu pokrycia dachowego dla systemów dachów płaskich w niemal wszystkich dostępnych na rynku technologiach.

Pomagamy w spełnieniu wymagań norm budowlanych, dotyczących warunków ppoż, termicznych, przygotowania podłoża, spadków pokrycia dachowego, jak również odprowadzenia wody opadowej.

Galeria realizacji

Kontakt

10-449 OLSZTYN, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 77
NIP: 743-19-18-746   //   REGON: 366775737

TEL:        669-384-801
E-MAIL:   jb@build-it.pl